Wythnos y Glas 2018 – BANGOR!

                                                    

Ar ôl 4 mis hir o joio ac ymlacio gyda ffrindiau yn yr haul, mae hi’n amser dod nôl i arfer efo’r Brifysgol. Bydd llawer o fyfyrwyr yn cytuno taw wythnos y glas yw un o brif uchafbwyntiau’r flwyddyn i fyfyriwr Prifysgol, felly mae’n bwysig i wneud y mwyaf ohoni (yn enwedig am fod gennych chi ddim gwaith i neud!)

Un o’r manteision o fod yn fyfyriwr Cymraeg yw gallu bod yn rhan o’r Undeb Gymraeg – i Fangor dyma ydy UMCB. Y Cymric sy’n gyfrifol am eich bywyd cymdeithasol yn ystod y flwyddyn. Bob nos mae trefniadau yn aros amdanoch.

Crôl teulu oedd un o uchafbwyntiau’r wythnos i mi ar Ddydd Mawrth. Mae’n siawns i chi gyfarfod a chymdeithasu gyda phobl hollol newydd yn ogystal a rhai efallai yr ydych yn nabod yn barod. Fodd bynnag, mae’n rhaid i mi ddweud roedd rhaid i mi dreulio’r diwrnod canlynol yn cysgu (a recyfro!). Ond erbyn amser te, roedd yn amser mynd i fwynhau unwaith eto.

Fe wnes i hefyd weithio ar stondin pêl-rwyd y Brifysgol yn ystod yr wythnos er mwyn ceisio recriwtio myfyrwyr newydd i’r tîm. Buaswn wir yn argymell chi i geisio ymuno â chymdeithasau neu glybiau chwaraeon! Mae’n medru bod yn ffordd wych i chi gyfarfod pobl efallai na fuasech yn gyfarfod ffordd arall.

Mae hi wedi bod yn wythnos brysur a blinedig ond hefyd yn gymaint o hwyl! Nawr, rwy’n edrych ymlaen at fod yn ‘styc in’ i’r 2il flwyddyn!

Ar nodyn olaf, hoffwn ddweud os ydych yn fyfyrwyr newydd eleni, peidiwch â rhoi pwysau ar eich hunain. Nid yw pawb yn setlo i mewn mor dda ag oeddent yn ei ddisgwyl yn ystod yr wythnos neu’r mis cyntaf o Brifysgol. Mae’n newid byd. Rhowch amser i’ch hunain deimlo’n gartrefol a siaradwch gydag eraill os ydych yn gweld eich hunain yn stryglo.

Pobl lwc i chi gyd – boed yn taclo blwyddyn newydd neu yn fyfyrwyr newydd 🙂

A mwynhewch wrth gwrs 🙂

Sioned, Astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor