Wythnos y Glas! – PDC

Dyma fi nol am flwyddyn arall o astudio ac yn barod i esgus fy mod i’n fresher unwaith eto er mwyn derbyn ‘freebies’ (fel free Dominos!) yn ystod wythnos y glas!

Ma’r amser i ddod i adnabod eich amgylchiadau, dod i gwybod y pobl ar eich cwrs, yn eich fflat, eich tiwtors, darlithwyr ac wrth cwrs dod ynglwm a unrhyw glybiau a gymdeithasau! Mae gan pob Brifysgol wythnos o ddigwyddiadau er mwyn ichi setlo a dechrau dod yn gyfarwydd gyda bywyd fyfyriwr.

Dyma wythnos y glas PDC!

Mae’r ffair ‘freshers’ hefyd yn dda er mwyn gweld y clybiau sydd ar gael ichi ymuno ac i siarad gyda pobl yn y flynyddoedd hyn er mwyn ddysgu am ei brofiadau a gael tips am eich flwyddyn gyntaf!

Nol gyda hen ffrindiau yn barod am noson yn yr SU!

Mae’n siwr fydd yr SU ar gyfer eich campws hefyd yn  cynnig nosweithiau gwahanol megis ‘back to school’ neu flwyddyn diwethaf fe welwn ni hypnotydd! Felly gwnewch y mwyaf o rhein hefyd ond cofiwch mynychu eich darlithoedd croesawi yn ystod yr wythnos hefyd! Dyma lle fyddwch yn deall mwy am sut mae’r Brifysgol yn gweithio a dechrau setlo i mewn i’ch grwpiau ddysgu!

Os mae amser gennych chi hefyd, ewch allan i ddod yn gyfarwydd gyda’ch ardal newydd! Edrychwch allan am y siopiau sydd yn agos ac unrhyw llefydd brydferth ar y ffordd er mwyn dianc o’ch astudiaethau!

Allan yn gerdded wrth yr Afon Taff

Pob lwc i chi gyd sy’n dechrau eich cyrisiau yn yr wythnosau nesaf! Gwnewch y mwyaf o bob eiliad! 🙂