Wythnos y Glas – UMCB

Erbyn hyn rwyf yn cychwyn ar fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Bangor, ac un o fy uchafbwyntiau bob blwyddyn yw wythnos y glas.  Mae’n gyfle gwych i chi gwrdd myfyrwyr newydd, cymdeithasu a dod i adnabod eich Prifysgol a’r ardal.

Peidiwch a meddwl eich bod yn cael eich taflu mewn i’r flwyddyn academaidd – mae wythnos y glas yn cynnig balans o weithgareddau academaidd a chyfle i gymdeithasu. Felly gwnewch yn fawr o’r cyfle ac mae hyn ym mhob prifysgol!

serendipedd
Ffair Serendipedd / Serendipity

Ffair Serendipedd / Serendipity
Am ddeuddydd yn ystod Wythnos y Glas bydd dros 100 o gymdeithasau, dros 50 o glybiau chwaraeon a thros 30 o wahanol brosiectau gwirfoddoli, heb sôn am fusnesau lleol, i gyd yn neuadd fawr y Brifysgol. Cyfle gwych i ymaelodi a chlybiau a chymdeithasu.
Fe fyddwch hefyd yn cael cynnig digonedd o ddeunyddiau am ddim a gwybodaeth am wahanol agweddau o fywyd prifysgol fel bancio, yswiriant a gwasanaethau myfyrwyr.

Os hoffech chi ymaelodi â Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) dyma flas o’r nosweithiau cymdeithasol a gafodd eu cynnal yn ystod wythnos y glas – mae gweithgareddau tebyg mewn prifysgolion eraill hefyd.

Nos Lun 19/9 – Crôl Glas
Crôl gynta’r flwyddyn.  (Pawb o’r flwyddyn 1af yn gwisgo glas, 2il a 3edd flwyddyn yn gwisgo unryw grys UMCB)

Nos Fawrth – Crôl Teulu
Rhoddir criw o tua 15 i mewn i deuluoedd gwahanol – Y 3edd flwyddyn ydi’r Neiniau a’r Teidiau, Yr 2il flwyddyn yw’r Mamau a’r Tadau ac y freshers yw’r plant…Wrth gwrs, y 3edd flwyddyn sy’n cael dewis y rheolau a beth y mae gweddill y teulu yn ei wneud. Noson wych i ddod i adnabod pobl o bob blwyddyn!

Nos Fercher – Noson Meic Agored
Noson o ymlacio a chanu yn y Glôb. Cyfle i unrhyw un fynd fyny at y meicroffon i ganu neu chwarae gitar!

Nos Iau – Steddfod Dafarn
Cyfle i bawb gystadlu yn yr Eisteddfod…ond nid eich ‘Steddfod arferol. Noson o chwarae amryw o gemau…gwahanol!

Nos Wener – Crôl Teircoes
Noson o ddysgu sut i yfed, rhedeg a dawnsio efo 3 coes. Byddwch yn styc i’ch partner drwy’r nos!

Nos Sadwrn – Crôl Hasbîns
Noson i Hasbîns y blynyddoedd cynt ddychwelyd yn ôl i Fangor unwaith eto!

Pob lwc i chi gyd sy’n dechrau ar eich cyrsiau yr wythnos yma – JOIWCH!