Y diwrnod mawr yn agosau!

Mae’r aros mawr bron a dod i ben! Cyn diwedd y mis bydd nifer ohonoch yn derbyn eich canlyniadau TGAU a Lefel A a dwi’n siwr bod rhai ohonoch yn nerfus yn barod. Y cyngor gorau allaf rhoi i chi yw, peidwch a phoeni!!! Beth bynnag ddigwyddith, fe fydd popeth yn iawn yn y pen draw gallaf eich sicrhau chi.

Gobaith y mwyafrif ohonoch fel y cam nesaf dwi’n siŵr yw dilyn cwrs yn y Brifysgol a hynny yn eich dewis cyntaf o Brifysgol. Bydd nifer wedi derbyn lle yn eu dewis cyntaf ond os nid dyma’r achos, dyw hi ddim yn ddiwedd y byd. Efallai y cewch eich derbyn i’ch ail ddewis neu hyd yn oed gael cynnig i ddilyn cwrs tebyg yn eich dewis cyntaf. Nid yw derbyn eich canlyniadau delfrydol yn golygu na fyddwch yn medru mynd i’r brifysgol! Cofiwch gysylltu gyda’r brifysgol os nad ydych wedi cael eich graddau disgwyliedig.

Efallai bod rhai ohonoch yn gwybod am y broses o ‘Clearing’ sydd ar gael ar wefan UCAS. Mae sawl un yn medru dod o hyd i gwrs tebyg i’w cwrs delfrydol nhw ar y system yma a dwi’n gwybod am nifer o bobl a lwyddodd i dderbyn lle mewn prifysgol drwy’r system glirio. Efallai bydd ambell un am gymryd blwyddyn allan er mwyn magu mwy o brofiad yn y sector y dymunwch weithio ynddi. Mae’r opsiynau sydd ar gael os nad yw Cynllun A yn mynd ‘to plan’ yn ddi-ddiwedd felly peidiwch panico!!

Pob lwc i chi gyd a mwynhewch y dathlu!!