Y llefydd i fynd allan yng Nghaerdydd!

Gyda wythnos y glas wedi dod i ben, mae’r hwyl dal i gario ‘mlaen yng Nghaerdydd!

Llio dwi, a dwi yn fy ail flwyddyn yn astudio Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru.  Gan bod fy narlithoedd yn dechrau wythnos yn gynt na rhai Prifysgolion Caerdydd, gallwch ddweud fy mod i wedi cael Pythefnos y Glas yn hytrach na Wythnos y Glas!  Mae gan Caerdydd fywyd nôs gwych, ond mae’n gallu bod yn hynod o ddrud os nad wyt ti’n gwybod yn iawn lle i fynd.  Yn y blog yma rwyf am roi tips i chi wybod lle i fynd bob nos  er mwyn i chi gael nosweithiau allan gorau posib – heb wneud gormod o dwll yn eich poced!

 

Nos Lun:  Pryzm (Quids in)  

Rhowch eich enw ar y ‘Guestlist’ a gewch chi fynediad am £1, a mae VK’s yn £1 drwy’r nôs!  Awê! 

 

Nos Fawrth: Tiger Tiger

Ewch fan hyn am noson o R&B a Hip Hop- mae’r mynediad yn £5, ond wedyn gewch chi spirit a mixer doubles am £2, a Jaëgerbombs yn £1.50.  

 

Nos Fercher: Metros

Cymysgedd o gerddoriaeth indie a pop o’r 90’au, mae Metros yn berffaith i gael sing along, a mae’r diodydd yn hynod o rhad- ond cofiwch  gael cash allan, achos mae angen gwario o leiaf £6 i ddefnyddio cerdyn wrth y bar.

 

Nos Iau:  Live Lounge

Mae’r mynediad am ddim, mae band byw ymlaen tan hanner nôs ac yna DJ tan 4 o’r gloch- ac mae rhai diodydd yn bunt trwy’r nôs.  Live Lounge ydi’r lle perffaith i fynd am noson rhad.

 

Nos Wener:  Clwb Ifor Bach

Fy hoff glwb nôs!  Mae’n gyfle i cael gymdeithasu yn Gymraeg, ac mae gwahanol fath o gerddoriaeth ar y tri llawr gwahanol.  Er hyn, dyw’r diodydd ddim yn rhad iawn, ond mae ‘na Wetherspoons dros y ffordd i gael ychydig o ddiodydd cyn mynd i mewn!

 

Ond cofiwch….mae’n bwysig peidio teimlo pwysau i fynd allan bob nos, a pheidiwch a meddwi gormod!  Mwynhewch 🙂