Y Senedd, Y Straeon a’r Spin

Yr wythnos diwethaf cefais i, fy nghyd fyfyrwyr sy’n astudio Newyddiaduriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a myfyrwyr o Brifysgol Abertawe, y cyfle i ymweld â’r Senedd fel rhan o’r modiwl newydd sbon, ‘Y Senedd, Y Straeon a’r Spin’.
Amcan y modiwl a gynlluniwyd dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yw i ddatblygu ein dealltwriaeth o’r berthynas bwysig sy’n bodoli rhwng gwleidyddion, newyddiadurwyr a’r diwydiant cyfathrebu yng Nghymru.
Lle gwell felly i ymweld na’r stafelloedd trafod ynghyd a’r siambr yn y Senedd, cyn cwrdd ag aelodau seneddol ac aelodau blaenllaw oedd yn gweithio yn swyddfa newyddiadurol a chyfathrebu’r Senedd.

Bu’r sgyrsiau gyda gohebwyr Golwg, ITV a’r BBC yn y Cynulliad yn ddefnyddiol iawn, ac yn gip olwg o’u dylanwad ar yr hyn rydym ni, y cyhoedd yn ei glywed o’r Senedd yn wythnosol, a’r swyddi sydd ar gael i newyddiadurwyr Cymraeg.