Ymweld ag ysgolion

Ddechrau mis Mehefin cefais ymweld ag Ysgol Brynrefail ac Ysgol Tryfan gyda sgil iaith er mwyn trafod pwysigrwydd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gyda blwyddyn 9 a 10. Roedd hi’n braf cael gweld nifer o ddisgyblion oedd yn awyddus i astudio yn Gymraeg yn y coleg neu brifysgol a mynd ymlaen i weithio yn Gymraeg ar ôl gadael yr ysgol.

Roedd cyflwyniad yn cael ei wneud gan sgil iaith ac yn egluro beth oedd y manteision i astudio yn Gymraeg a phwysigrwydd gallu siarad Cymraeg wrth ymgeisio am swyddi yng Nghymru. Dim ots pa yrfa rydych yn meddwl ei ddilyn (athro, plymar, nyrs, person trin gwallt, heddlu, cogydd, doctor….) mae’n bwysig cofio os rydych yn gallu siarad dwy iaith rydych yn fwy tebygol o gael swydd ac ennill mwy o arian! Mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg oherwydd dyna mae’r cwsmeriaid/ cleifion a.y.b.. eisiau! Eglurwyd beth oedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sut mae’r coleg wedi rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg i allu astudio yn eu hiaith gyntaf.

Cefais y cyfle i ddweud ychydig am bwy ydw i a beth rydw i yn ei wneud yn y brifysgol ac yn fy rôl fel llysgennad i’r Coleg Cymraeg. Roeddwn eisiau pwysleisio faint o gyfleoedd dwi wedi ei gael yn barod drwy astudio yn Gymraeg ac y cyfleodd dwi’n gobeithio eu cael yn y dyfodol. Hefyd roeddwn eisiau esbonio bod astudio yn Gymraeg ddim yn anoddach fel mae rhai yn tybio ond yn fy marn i mae’n haws oherwydd wrth drawsieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg rydych yn dod i ddeall y pwnc yn well.

Mi wnes i fwynhau gwneud y cyflwyniad ac roedd o’n brofiad da i mi i ennill fwy o hyder. Mae astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig iawn i mi a dwi’n lwcus iawn fy mod yn cael y cyfle i wneud hyn bob dydd. Mi fyswn i yn dweud wrth unrhyw un i gymryd pob un cyfle phosib rydych yn cael i astudio/gweithio yn Gymraeg ym mhob rhan o’ch bywyd.