Ymweliad Ysgol Syr Hugh Owen ac Wythnos Gymraeg BIPBC.

Ymweliad Ysgol Syr Hugh Owen ac Wythnos  Gymraeg BIPBC.

Fel cyn-ddisgybl yn Syr Hugh yng Nghaernarfon, roedd hi’n bleser cael mynd yn ȏl i roi cyflwyniad am waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Pan yn ddisgybl yn yr ysgol roeddwn yn ddigon lwcus i gael cyflwyniad gan y Coleg Cymraeg a gan lysgennad oedd yn rhoi teimlad a mewnwelediad i ni o fywyd fel myfyriwr. Teimlais fod y cyflwyniad yna wedi fy annog i drio am ysgoloriaeth, ac i feddwl yn wirioneddol am fynychu Prifysgol ac astudio rhan o gwrs nyrsio drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cael yr un argraff ar ddisgyblion Syr Hugh yn bwysig i mi, er mwyn ceisio cael mwy o ddigsyblion Cymru i fynychu Prifysgol ac astudio rhan o’u cwrs yn Gymraeg.

Yng nghanol yr holl ‘banter’ yn ystod y cyflwyniad gyda wynebau cyfarwydd, roedd tipyn o ddiddordeb i’w weld am yr Ysgoloriaethu a chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a dwi’n siwr y bydd llawer o ddisgyblion Syr Hugh yn mynychu Prifysgol yng Nghymru ac yn ymgeisio am un o  ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg. Pan fyddwn yn mynd o amgylch ysgolion mae opsiwn i ymaelodi efo’r Coleg – a dyma wnaeth criw da o chweched dosbarth Syr Hugh.

Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i wneud cyflwyniad fel rhan o Wythnos Gymraeg y Bwrdd Iechyd, oedd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd y Gymraeg o fewn Iechyd. Roedd pwyslais ar y ‘cynnig rhyngweithiol’ sef y cynnig i gleifion fynegi eu hunain drwy’r iaith mae nhw’n ei ffafrio, unai eu mamiaith neu Saesneg ac mae hyn yn rhan hanfodol i wella ein Gwasanaeth iechyd. Mae’n bwysig bod cleifion yn medru cyfathrebu yn y Gymraeg os mai dyma ei iaith gyntaf a’r iaith maent yn gyfforddus yn siarad, enwedig pan maent yn fregus neu mewn gwendid. Roedd y cyflwyniadau yn sôn am y Gymraeg fel sgil, sgil hanfodol sy’n mynd i wneud yn siwr eich bod yn datblygu o fewn addysg yn y Brifysgol ac mewn Byd Gwaith.