Ymweliadau Ysgol

Yn ddiweddar, roedd gen i’r pleser o ymweld ag Ysgol Bryntawe ac Ysgol Olchfa. Roedd yn hyfryd iawn cael clywed bod cymaint ohonoch chi’n ystyried o ddifrif ac yn awyddus i astudio trwy’r Gymraeg!

Fi yn Ysgol Bryntawe
Fi yn Ysgol Bryntawe
Fi yn Ysgol Olchfa
Fi yn Ysgol Olchfa

Dyma flas ichi o’r hyn yr ydym yn ei ddweud yn y sgwrs:

  • Cofiwch ddefnyddio’r chwilotydd, ap y chwilotydd, a’r prosbectws i weld pa gyrsiau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ( arwydd punt = arian ar gael!)
  • Cofiwch hefyd fynd i ddiwrnodau agored, dyw prosbectysau a gwefannau ddim bob amser yn rhoi darlun gwir o’r brifysgol. Hefyd, gallech gwrdd â’r darlithwyr fydd yn eich dysgu.
  • Mae ysgoloriaethau ar gael gan y Coleg Cymraeg am astudio rhyw faint o’ch cwrs trwy’r Gymraeg – £5000, £3000, neu £1500.
  • Os fyddwch chi’n llwyddo i dderbyn ysgoloriaeth, bydd y Coleg Cymraeg yn trefnu cyfnod o brofiad gwaith ar eich rhan – un peth angenrheidiol na fydd rhaid i chi boeni amdano!
  • Does dim ots os ydych chi’n dod o gefndir Cymraeg, ysgolion Cymraeg, ysgolion Saesneg, neu yn ddysgwyr, gall unrhyw un astudio trwy’r Gymraeg yn y Brifysgol. Cofiwch fod llawer o gymorth ar gael – does dim rhaid becso!
  • Dyw’r pethau hyn ddim yno i’ch rhwystro chi! Mae pob cyfle yno i’ch helpu chi, i’ch cryfhau a’ch paratoi am y dyfodol.

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiynau. Bydd eich amser yn y brifysgol yn hedfan, felly gweithiwch yn galed, manteisiwch ar bob cyfle buddiol bydd gennych, ac wrth gwrs, mwynhewch!

Byddwn yn cynnal mwy o ymweliadau ar ôl yr haf felly, ysgolion, cyswlltwch gyda ni!