Ymweliadau ysgolion – Bryntawe (a Top Tips!)

Dwi dal yn gallu cofio nol a derbyn ‘y sgwrs’ gan y Coleg Cymraeg am fy opsiynau o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar y pryd dwi’n cofio meddwl fy mod i byth y math o ddisgybl fyddai’n astudio yn y Gymraeg ac yn sicr nad oeddwn i’n disgwyl dod yn Lysgennad y Coleg ac yn rhoi’r cyflwyniad fy hun o fewn dwy flynedd!

Roedd ymweld â fy nghyn-ysgol Bryntawe fel ymwelydd ac nid fel disgybl yn un peth yn unig – WEIRD! Ond braf oedd cael y cyfle i siarad gyda’r staff unwaith eto ac i ysbrydoli dyfodol Cymru.

Roedd y teimlad o falchder i allu dod nol a dal i ddefnyddio’r Gymraeg yn aml yn hynod o gryf a pleser oedd darganfod fod y rhan helaeth o’r disgyblion am barhau efo’u hastudiaethau yn yr iaith.

Roedd llawer o ddisgyblion y chweched am i fi rhannu fy mhrif dipiau gyda nhw, felly, dwi wedi creu’r rhestr fer yma er mwyn eich helpu:

Os fedrwch chi ddarllen y blog yma, mi allwch chi wneud gradd trwy gyfrwng y Gymraeg!

Does dim byd i’w golli!