Llysgenhadon 2016!

Ymweliadau ysgolion!

Awydd clywed mwy am gyrsiau Prifysgolion? Wedi clywed llawer am y Coleg Cymraeg, ond ddim yn gwybod beth rydyn ni’n ei gynnig? Eisiau astudio ym mhellach yn y Gymraeg?

Os ydych chi’n ateb ‘ydw’ i’r cwestiynau uchod- gwahoddwch ni i’ch ysgol chi!

Cewch gyfle i glywed am :

*Ysgoloriaethau (HYD AT £5000 O BUNNOEDD!)

* Pam ei bod hi’n fanteisiol i astudio yn y Gymraeg!

*Am y cyrsiau Cymraeg sydd ar gael, neu am gyrsiau sy’n rhannol drwy’r Gymraeg.

*Cewch glywed persbectif myfyrwyr presennol gan ein Llysgenhadon- Cyfle i holi’r pethau rych chi wir angen eu gwybod!

Sut beth yw rhannu tŷ gyda bechgyn a merched? Sut le yw’r Brifysgol? Pa weithgareddau allgyrsiol sydd ar gael? Pa mor dda yw’r partïon a’r tripiau rygbi? (Y cwestiwn pwysicaf mae’n siwr!)

Rhowch y llysgenhadon ar flaen eu traed gan graffu am storïau a phrofiadau doniol o’r Brifysgol.

Llysgenhadon 2016!
Llysgenhadon 2016!

*Cewch hefyd gyfle i fynd â gwybodaeth adref i’ch rhieni! Pa beth gwell na throsglwyddo un dudalen iddynt, yn hytrach nag ateb cant a mil o gwestiynau?

*Os nad oes gennych unrhyw syniad ynglŷn â’r ffurflen UCAS neu’ch datganiad personol chwaith, cewch gyfle i ofyn am gymorth gan ein staff profiadol, neu well, ein llysgenhadon, sydd newydd fod drwy’r broses eu hunain!

Dyma eich cyfle chi i ddysgu fwy am fywyd Prifysgol- Peidiwch a cholli’r cyfle!