Ysgolion Sir Gâr

Yn y wythnosau diwethaf dwi wedi bod yn ddigon ffodus i ymweld â dwy o ysgolion y sir, sef Ysgol newydd Maes y Gwendraeth a fy nghyn ysgol, Bro Myrddin.

Rhyfedd iawn oedd dychwelyd i Fro Myrddin, wedi i mi ymadael flwyddyn yn ôl ac arwyddo i fewn fel ymwelydd. Croeso cynnes oedd yn fy nisgwyl a braf oedd siarad â’r staff a’r disgyblion a chlywed bod yr ysgol yn brysur ar hyn o bryd yn ymarfer ar gyfer y sioe nesaf ‘Chwarae Cuddio’ ym mis Tachwedd.

Wythnos yn ddiweddarach ges i’r cyfle i fynd draw i ymweld â’r gelynion sef Maes y Gwendraeth, lle roedd croeso cynnes yn ein disgwyl hefyd! Braf oedd gweld y cyfleusterau newydd y mae’r ysgol wedi eu cael ers uno’r ddwy ysgol sef Maes yr Yrfa a’r Gwendraeth.

Disgyblion awyddus a llawn hyder i astudio yn y Gymraeg oedd yn y ddwy ysgol ac ar fin dechrau ar eu ffurflenni UCAS, gyda rhai disgyblion am fentro mewn i’r byd meddygaeth yn y Gymraeg, sydd yn newyddion grêt.

Cofiwch ymgeisio ar gyfer yr ysgoloriaethau, a phob lwc i chi bois!!!