Ysgoloriaeth Cymhelliant

 

Yn fy mlog cyntaf hoffwn annog darpar fyfyrwyr i ymgeisio am yr Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg. Mae’r dyddiad cau yn agosau felly mae angen ichi fwrw ati i wneud cais! Bydd y myfyrwyr llwyddianus sydd yn ennill yr ysgoloriaeth yn derbyn £1500 dros dair mlynedd o astudio, gyda £500 yn cael ei roi y flwyddyn.

Dwi ar fin gorffen fy mlwyddyn gyntaf yn astudio Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth ac wedi cael budd enfawr o astudio yn y Gymraeg yn ogystal â derbyn yr Ysgoloriaeth Cymhelliant fel cymorth ariannol i wario ar nwyddau academaidd a chymdeithasol.

Dyddiad cau yr Ysgoloriaeth Cymhelliant ydy’r 8fed o Fai. I wneud cais ma’ rhaid bod y cwrs yr ydych am ei astudio yn gymwys, hynny yw bod 33% ohono yn y Gymraeg ac mewn pwnc penodol. Defnyddiwch chwilotydd cyrsiau’r Coleg Cymraeg i chwilio! Nid arian yn unig y byddwch yn ei dderbyn ond hefyd cyfle i gael Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg  a chwblhau profiad gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y Coleg yn eich helpu i drefnu lleoliad addas os nad yw’r brifysgol yn cynnig profiad gwaith fel rhan o’r cwrs gradd. Bydd y rhain yn disgleirio ar eich CV yn y dyfodol! Bydd gennych dystiolaeth eich bod yn medru cyfathrebu yn y Gymraeg a phrofiad yn y byd gwaith. 

Mae gwneud cais yn syml ac yn werth ei wneud. Cliciwch ar y ddolen hon. Ar y wefan yma byddaf yn eich argymell i ddarllen y daenlen ‘Cwestiynau a Ofynnir yn aml’ a’r ‘Amodau a Thelerau’. Lawr lwythwch y ffurflen gais ar unai word neu PDF a’i lenwi allan. Does dim byd i’w golli!

Fedrai’m pwysleisio gymaint rwyf wedi buddio o astudio yn y Gymraeg gan fy mod yn gweld siarad ac ysgrifennu yn haws yn fy iaith gyntaf. Mae buddion i ddosbarthiadau llai gan eich bod yn dod i adnabod y tiwtoriaid yn well, cewch  arian ychwanegol, y dystysgrif sgiliau iaith a’r profiad gwaith!

Peidiwch anghofio am y dyddiad cau ac ewch amdani!